Dr. Seyda Mavruk Özbiçer - Çocuk ve Ergen Terapisti

Dr. Seyda Mavruk Özbiçer

Dr. Seyda MAVRUK ÖZBİÇER, lisans (2009), yüksek lisans (2013) ve doktora eğitimini (2018) Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde tamamlamıştır.

Yüksek lisans çalışmasını çiftler, duygusal zeka ve ilişki doyumu üzerine ‘Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile romantik ilişki doyumları ve eşlerinin ilişki doyumlarına yönelik algıları’ adıyla tamamlamıştır.

Doktora tezini ergenler, duygusal zeka ve yaşam doyumu, mutluluk üzerine  ‘Duygusal Zeka Geliştirme Programı'nın ergenlerin duygusal zeka ve yaşam doyumu düzeylerine etkisi: Deneysel bir çalışma’ adıyla tamamlamıştır. Mavruk Özbiçer’in ergenler için geliştirmiş olduğu bu program ergenlerle yapılan çalışmayla bilimsel olarak sınanmış ve etkili olduğu görülmüştür.

Mavruk Özbiçer Mersin’de bir vakıf üniversitesinde psikoloji bölümünde Dr. Öğrt. Üyesi olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerdeki psikopatolojilere ve tedavi yöntemlerine yönelik lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Ayrıca Çukurova Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak lisans derslerine girmektedir. Çocuk ve ergen psikoterapistliği ve yetişkinlere yönelik travma, panik atak, depresyon, anksiyete, okb vb.patolojilere yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aldığı Eğitimler

 

 • EMDR – Davranış Bilimleri Enstitüsü- Emre Konuk, Asena Yurtsever (Süpervizyon Sürecinde)
 • Kognitif Davranış Terapileri Eğitimi (Süpervizyon Sürecinde) - Prof. Dr. Şükrü Uğuz
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi – Nilüfer Devecigil–Psikoloji İstanbul
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi – Uludağ Üniversitesi
 • Kognitif Davranış Terapilerinde Grup Terapisi – Prof. Dr. Şükrü Uğuz
 • Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi
 • Travma Sonrasi Psikososyal Müdahale Teknikleri - MEB
 • Bağımlılıkla Mücadele – MEB
 • Öğrenci Koçluğu - MEB
 • Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi  - MEB
 • Çocuk Koruma Kanunun Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Yetiştirme Eğitimi - MEB
 • Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitimi – MEB
 • Özel Eğitim Hizmetleri – MEB
 • Çevreye Uyum - MEB
 • Okul Sağlığı - MEB

Çalışma Alanları:

 • Ergenlik Dönemi Problemleri
 • Eğitsel Ve Akademik Gelişim
 • Eğitsel Ve Akademik Problemler
 • Sınav Kaygısı
 • Mesleki Danışmanlık
 • Bireysel Danışma
 • Grup Terapisi
 • Oyun Terapisi
 • Çocuk Ve Ergenlerde Bağımlılık Türlerinin Tedavisi
 • Süpervizyon Grupları
 • Ebeveynlerin Eğitimi
 • Yetişkinlik Dönemi Problemlerine Yönelik
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Depresyon
  • Fobiler
  • Panik Bozukluklar
  • OKB
  • Yaygın Anksiyete Bozukuğu
 • Çocukluk Dönemi Davranım Problemleri
 • Alt Islatma
 • Çalma Problemi
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Konuşma Bozuklukları
 • Korkular
 • Okul Fobisi
 • Okul Başarısızlığı
 • Öfke Nöbetleri
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Parmak Emme
 • Saldırganlık
 • Tikler
 • Uyum ve Davranış Sorunları
 • Depresyon