İzzet Zülküf ÇELİK - Uzm Psk Danışman

İzzet Zülküf ÇELİK Mersin Uzman Psikolojik Danışman

Lisans eğitimini Dicle Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladı. 
Göreve başladığı 2002 yılından itibaren dört yıl Özel Türkmen Koleji’nde çalıştı. Bu çalışma süresi içerisinde Mersin Rehberlik Araştırma Merkezi’nin organizasyonu ile Mersin’deki lise son sınıf öğrencilerine ÖSS sınav çalışmalarına destek olacak “URARTULAŞMAK ya da BAŞARIYA ADANMAK” adlı seminer dizisini gerçekleştirdi. 
2006 yılında Özel İçel Koleji’ne geçti. Özel İçel Koleji Rehberlik Birimi Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Okulun öğrenci-veli ve Hizmet İçi Eğitim seminerlerini verdi. Okul Gelişim Ekibi’nde okulun eğitim sisteminin yeniden yapılandırma sürecini bir grup öğretmen ve okul idarecisi ile yürüttü. Sonrasında ise okul kurucularının isteği üzerine iki öğretmen arkadaşı ile İçel Koleji Örgütsel Gelişim ve Planlama Birimini kurdu. 
Bu birimin bir çalışması olarak ilköğretim öğrencilerine ve velilerine yönelik “İnternet Bağımlılığı ve Aile Tutumları” adlı seminer bir seminer yazdı. Bu semineri Yenişehir İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Yenişehir ilçesindeki ilköğretim okullarında öğrenci ve velilere sundu. Bu projede 21 okulda öğrenci ve veliler ayrı olmak üzere 42 seminer yapmıştır. 
2004 yılında eşi ile beraber kurduğu Yaşam Kişisel Gelişim Merkezinde, Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı alanında çalışmalar yapmaya başladı. Bu çalışmalar giderek Psikolojik Danışmanlığın diğer alanlarına da kaymaya başladı. Psikolojik Danışma alanında gerek bireysel ve gerekse de grupla çalışmalar yaptı ve yapmaya devam etmektedir. 
Bu süreçte Psikolog, Psikolojik Danışman, Doktor, Diş Hekimi ve her branştan öğretmene mesleki alanları ile ilgili eğitimler vermeye devam ediyor. 
5 Mart’ta 2011’de Özel Alev Okullarının düzenlediği 13. Rehberlik Sempozyumunda “Öğrenme Stilleri ve Beyin Temelli Öğrenme Kapsamında 4MAT Yöntemi” adlı bir bildiri sunumunu gerçekleştirdi. 
9-10 Nisan 2011’ise Happy Kids’in düzenlediği 5. Okul Öncesi Eğitimciler Buluşmasına Panelist olarak davet edildi. “Eğitim Koçluğu” üzerine Türkiye’nin dört bir tarafından katılan eğitimcilere seminer verdi. 
2013 yılının başlarında ilk kitabı SAKIN KİŞİSEL GELİŞME, Alter Yayınlarından çıktı. 
Psikolog/Cinsel Terapist Yaşam YANARDAĞ ÇELİK ile evli ve Neva Su adında bir kız çocuğu babasıdır. 
Türk-PDR Derneği, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ve Hipnoz Derneği üyesidir. 
EĞİTİMLER

Transaksiyonel Analiz, 101, 202, 202, Joanna Beazley Richards
Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Mehmet Z. Sungur, Doç. Dr. Şükrü UĞUZ, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 
CİSED 1. Kış Okulu (Kadında Cinsel İstek Bozuklukları), Pusula Sağlık Eğitim Merkezi 
CİSED 1. Yaz Okulu (Evlilik ve Cinsel Terapi), Pusula Sağlık Eğitim Merkezi 
Psikoanalitik Psikoterapi (Prof. Dr. Vamık VOLKAN, Pusula Sağlık Eğitim Merkezi) 
Cinsel Ve Evlilik Terapisi Entegrasyonu, Prof. Dr. Gerald R. Weeks 
IMAGO Çift Terapisi Eğitimi, Harville Hendrix Ph.D. & Helen LaKelly Hunt Ph.D. 
Gelişimsel Değerlendirme Eğitimi, Psikolojik Testler Derneği 
Çocuklara Uygulanan Zeka Testleri Eğitimi, Psikolojik Testler Derneği 
Görsel Algı, Hafıza ve Psikomotor Algı ve Koordinayson Testleri Eğitimi, Psikolojik Testler Derneği 
WISC-R (6-16 yaş arası Çocuklar için Zeka Testi), Psikolog Esra BAYRAKTAR 
MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Testi), Uzm. Psikolog Sare UÇAR- UZM. PSİKOLOG/Saadet EMİŞÇİ 
Çocukla Psikolojik Danışma Teknikleri ve Yaratıcı Etkinlikler, Türk Psikolojik Danışma Derneği 
Cinsel Terapi Süpervizyonu Mersin, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği 
EFT ( Emotional Freedom Techniques) LEVEL 2, Dr. İnci ERKİN 
HİPNOZ (Psikoterapi Uygulamalarında), PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (Doç Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, Psikiyatr) 
Analitik HİPNOZ EĞİTİMİ ve İLERİ Hipnoz Uygulamaları, OMNİ HİPNOZ AKADEMİSİ 
HYPNOSIS PRACTITIONER, MASTER PRAC. & TRAINER, LIVCON 
CERTIFICATED COACH, LIVCON 
ERGENLERİN CİNSEL SAĞ. GELİŞİMİ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ, Milli Eğitim Bakanlığı 
NLP PRACTITIONER, MASTER PRAC. & TRAINER, LIVCON 
EFT LEVEL 1, Dr. İnci ERKİN/ETUD 
NLP PRACTITIONER & MASTER PRACTITIONER, INLPTA 
TRAVMA SONRASI PSİKOSOSYAL MÜDAHALE TEKNİKLERİ, Milli Eğitim Bakanlığı 
HYPNOSIS PRACTITIONER, EMEIH 
Aşağıda verdiği eğitim ve seminerlerden bazıları yer almaktadır. 
EĞİTİMLER: 
Holistik Hipnoterapi ( İki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada Türliye’de öğretilen tüm Hipnoz yöntemlerinin –klasik hipnoz, ericksonian hipnoz, bilinçli hipnoz, analitik hipnoz, hipnodrama- uygulamalı bir şekilde öğretilir. İkinci aşamada ise 5 adımda Psikolojik Danışma Kuramları - Psikodinamik, Bilişsel-Davranışçı, Varoluşçu ve Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi- çerçevesinde hipnozun kullanılması yer almaktadır. Eğitim 5 tam gün sürmektedir.) 
EFT-Emotional Freedom Techniques ( 6 saatlik uygulamalı bir eğitimdir. İğnesiz Akupunktur yöntemi olarak da bilinen bu yöntem okul ve dershanelerde yapılacak kısa süreli çalışmalar için uygundur.) 
Eğitim Koçluğu (Profesyonel eğitim danışmanlığı yapmak isteyenlere yönelik bir eğitimdir. 2 tam gün sürmektedir.) 
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi (Okullarda en çok kullanılabilecek terapi modellerinden birisidir. Kısa süreli ve çözüme yönelik olması, danışanın güçlü yönlerine odaklanılması nedenleriyle hem oldukça kabul gören hem de işlevsel bir yöntemdir. İki tam günlük bir eğitimdir.) 
Logoterapi (1 tam günlük bir eğitimdir. Teorik eğitimden sonra bir vaka üzerinden çalışmanın adımları verilmektedir.) 
Çocuğumun Koçuyum (10 saat süren anne-baba eğitimidir) 
NLP Practitioner (6 tam gün süren uygulamalı bir eğitimdir.) 
NLP Master Practitioner (5 tam gün süren uygulamalı bir eğitimdir.) 
SEMİNERLER: 
Başarı ve Motivasyon Seminerleri (Çalışanlara), (Öğrencilere), (Sporculara) 
Kişisel Gelişim Seminerleri ve Eğitimleri (Yöneticilere, Çalışanlara), (Halka), (Öğrencilere) 
Sınav Kaygısı Semineri (Ailelere), (Öğrencilere) 
Öfke Kontrolü (Her Yaş ve Gruba) Çocuğun Cinsel Gelişimi ve Anne Baba Tutumları (Yetişkinlere) 
Stresle Başa Çıkma Yolları (Her Yaş ve Gruba) 
Verimli Ders Çalışma Teknikleri 
Doğru Hedef Belirleme Teknikleri 
Büyüyen Çocuğum Gelişen Cinselliği 
Sağlıklı Bir Cinsel Yaşam, Mutlu Bir Evlilik 
İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı (Öğrenci Semineri), (Anne-Baba Semineri) 
Öğrenme Stilleri ve Beyin Temelli Öğrenme Kapsamında 4MAT Yöntemi (Öğretmenlere ve Eğitim Yöneticilerine) 
Zaman Yönetimi 
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Görüşme Teknikleri (Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlere) 
Stresle Başa Çıkma (Her yaş Grubuna)