Kurumsal Eğitim İçerikleri

Kurumsal Eğitim İçerikleri

TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar. Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi, katılımcıların iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Etkili iletişim becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı olabilmektedir. Özellikle insanlarla daha fazla bir arada olunması gereken meslek alanlarında çalışanların iletişim becerilerine daha fazla hakim olmaları gerekmektedir.

İletişim becerileri sözel olan ve olmayan mesajlara duyarlılık, etkili olarak dinleme ve etkili olarak tepki verme biçiminde özetlenebilmektedir. Bu eğitimde katılımcıların etkili iletişim becerilerini kazanması hedeflenmektedir.

 

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, topluluk önünde yapılacak olan etkili bir sunumun içerik ve tarz yönünden nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıların aktif olmalarını ve pozitif bir etkileşim oluşturabilmelerini sağlamaktadır. İş hayatında sunum yapacak olanların ikna gücü yetkin sunum hazırlamaları için sahip olmaları gereken teknik bilgilerin verilmesini ve uygulamalar ile pekiştirilmesini hedeflemektedir.

 

LİDERLİK EĞİTİMİ

Liderlik Eğitimi; insanların nasıl motive edileceğini, ekipte çalışanların nasıl geliştirileceğini, grup içi iş birliğinin nasıl sağlanılacağını, ekip içinde ve dışında etkili iletişim kurmanın inceliklerinin ve disiplinin etkin bir şekilde nasıl yönetileceğini kapsayan kritik yönetim becerilerini aktarmaktadır. Eğitimin amacı, katılımcıların temel yöneticilik fonksiyonları ile ilgili bilgileri güncellemeleri, doğru iletişim kurarak farklılıkları yönetebilmeleri, ekipte performans ve motivasyon sağlayabilmeleri, yöneticilik/liderlik ile ilgili farkındalık kazanmaları için gerekli olan bilgilerin paylaşılması hedeflemektedir.

 

İŞ YERİNDE BAŞARI VE DUYGUSAL ZEKÂ EĞİTİMİ

İş dünyasında duygusal zekâ ve teknik beceriler, başarılı performans için lokomotif görevi görmektedir. Ancak, başarılı performans için bunların oranları hesaplandığında, duygusal zekanın her seviyedeki iş için diğer faktörlere nazaran iki kat daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İş ve sosyal yaşamda başarılı olmak için düşünce ve duyguların bütünlük içinde olması gerekmektedir. Bu bilinçle, eğitim; çalışanların kendi ve başkalarının duygularını

tanıması, kendisini harekete geçirebilme, ilişkilerde ve ilişkiler içinde duyguları iyi idare edebilme yeteneğini geliştirmeyi sağlayacak donanımların kazanılmasını hedeflemektedir.

 

ETKİLİ KONUŞMA VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

İnsanları algılarken onların kişisel özellikleri, kültür seviyeleri, yaşadıkları ortam gibi özel koşullarını göz önünde bulundurmak daima doğru sonuca götürecektir. Beden dili insanın kendini ifade edebileceği yöntemlerin en doğalıdır. Karşınızdaki kişiyi anlamanın yolu da onun vücut dilini çözmekten geçer. Vücut dili konusunda edinilen her bilgi ile insanlarla daha güzel diyaloglar kurulabilmektedir.

Eğitimin amacı vücut dili ile ilgili bilgiler vererek insanların duygu ve düşüncelerini anlamayı kolaylaştırmak, katılımcı bireylerin kendi davranışlarını geliştirmelerini sağlamak ve insanlarla daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmaktır.

 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Çatışma yönetimi eğitimi, katılımcılara çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırmayı ve departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için psikolojik ve tekniksel desteğin nasıl sağlanacağı anlatılarak, çatışma yönetimi konusunda beceriler kazandırmayı amaçlanmaktadır.

 

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İnsan ilişkilerinde olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve öncelikle bu durumu önleyebilmek için insanlara farklı bir anlayışla yaklaşmak, zor durumlar karşısında kontrollü davranarak bu durumu hem kurum için hem kişi için kazançlı bir şekilde sonuçlandırmak bazı bilgi ve beceriler gerektirmektedir.

Stres yönetimi eğitiminde, zor insanların yarattıkları sorunlu durumları kontrol altına alabilmek ve bu sırada yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için hayata bakış açılarında farklılık yaratacak, gerçek hayatta uygulanabilmesi mümkün olan teknikler anlatılmaktadır.

Zor koşullarda stres seviyesini kontrol altında tutarak, iş yerinde performansı artırmak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve insan ilişkilerini daha iyi yönetmek stresi yönetebilme becerisini kazanmayla oluşur.

Eğitimin amacı, stres karşısında daha sabırlı, dirençli, sakin olma tekniklerini aktarmak, katılımcıların daha mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlamak, katılımcılara kendine güven duygusu kazandırmak, stresi azaltacak sağlıklı seçimler ve metotlar aktarmak, katılımcıların direncini güçlendirecek, sıkıntı veren durumların etkisinden kurtulmasını ve zor dönemleri daha rahat atlatmasını sağlayacak becerileri kazandırmaktır.

 

ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ

Yaşamımızda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmak; günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamında da kontrol edilemeyen stres ve öfke bireyler ve örgütler için kaçınılmaz olup, maliyetleri ve getirdiği pek çok olumsuz sonuçları itibarıyla oldukça önemli bir konudur. Bu eğitimde stres ve öfke nedenlerini ortadan kaldırmak ve veya kontrol altına almak, ikinci olarak stresin ve öfkenin etkilerini yok etmek ve üçüncü olarak ise bireyleri karşılaşabilecekleri öfke ve streslere karşı daha güçlü kılarak, dirençlerini arttırmak gerekmektedir.

 

KAYGIYLA BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ

Çok çalışmayı gerektiren yoğun bir program, uykusuzluk, stres, sorumluluk, iş ilişkilerinde yaşanan krizler çalışan bireylerin kaygı sorunu yaşamasına sebep olabilmektedir. Performansı ve motivasyonu olumsuz yönde etkileyen kaygı, bireylerin verimliliğini düşürmektedir. Yaratıcılık, kişisel gelişim ve mutluluk için kaygıyla başa çıkabilmek esastır. Eğitimin amacı, kaygının üretime ve gelişime engel olmaması için bireylere profesyonel destek sağlayıp kaygı baskısından sıyrılmaları ve performanslarını gösterebilmelerini sağlamaktır.

 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI EĞİTİMİ

Günümüzde belirlenmiş bir stratejiye sahip olamayan ve hedef kitlesine ulaşamayan markalar kaybolup gidiyor. Mevcut müşteri kitlesine ulaşamayanlar da zamanla var olan müşteri potansiyelini de kaybediyor. Sosyal medya, aynı anda binlerce kişiye ulaşma imkanı sağlıyor. Pazarlanan markanın en kısa zamanda dünya çapında hedef kitleye ulaşması sosyal medya ile mümkün oluyor. Markalar sosyal medya sayesinde hem var olan müşteri potansiyelini koruyor hem de sürekli olarak yeni müşteriler kazanıyor. Eğitimin amacı, çalışanlara etkili sosyal medya kullanma becerilerini kazandırmaktır.

 

 ‘HAYIR’ DİYEBİLME TEKNİKLERİ

Bu eğitimin temel amacı, iletişim kurarken karşındaki kişiyi kırmadan hayır diyebilmenin tekniklerini aktarmaktır. Ayrıca hayır demek istemesine rağmen kişiliği gereği hayır diyemeyen kişilere bunu bu süreci olumlu bir şekilde yönetebilmesi için destek olmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

 

KENDİNİ KEŞFET, SINIRLARI YOK ET ( ÖZ FARKINDALIK )

İnsanın kendisini ve karşısındakileri gerçek anlamda tanıyıp ona göre yaşamına ve ilişkilerine yön vermesi iş performansı ve yaşam kalitesi açısından önemlidir. Söz konusu tespitten hareketle tasarlanan bu eğitimin temel amacı, kişilerin kendileriyle yüzleşmelerini sağlamak, duygu ve düşüncelerini, varsa önyargı ve sanrılarını tanıyıp onlardan özgürleşebilmek için nasıl bir yol izleyebileceklerini ve kendi kendilerini nasıl motive olabileceklerini öğretmektir. Ayrıca çalışma arkadaşlarını, yöneticilerini ve çalıştığı şirketi daha doğru algılamalarına yönelik egzersizlerle ve paylaşımlarla ekip olarak bağlarını güçlendirmekte eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

 

BASKI ALTINDA SAKİN KALABİLME & BİREYSEL MOTİVASYON SAĞLAMA

Yoğun etkileşimlerin yaşandığı, sonuçların farklı zarar alanlarından maddi manevi faizlerle ödendiği bir çağ ve ortamda tekrarlanamaz yaşamımızın kalitesini yükseltmek, huzursuzluk, gerilim ve baskı yaratan kaynakları ortadan kaldırılabildiği ya da etkilerinin minimaliz edilebildiği bilgiler sunmak amacıyla bu eğitim tasarlanmıştır. Motivasyonu destekleyen kavramların, bilgilerle desteklendiği bir “duruş” için elden gelenin desteklenmesi konusunda referans olacak bilgileri aktarmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

 

ŞİRKET İÇİ KİŞİLİK ANALİZİ YAPMA YORUMLAMA VE YÖNETME

Kişilik testleri, kişinin çeşitli özelliklerini analiz etme imkânı veren sorulardan oluşan davranışsal bir ölçüm tekniğidir. Bize kişileri daha kısa sürede tanıma imkânı tanır. Kişinin kolayca tespit edilemeyecek soyut olan öğrenme ve zeka düzeyi, analitik düşünme ve ilişki kurabilme yeteneği gibi özelliklerini sayısallaştırarak görmemizi sağlar. İş yerlerindeki kullanılma amacı çalışanın iş ile ve iş yeri ile uyumunu saptamak, personel seçme ve yerleştirme, nakil, terfi ve pozisyon değişikliklerinin etkin bir biçimde yapılmasıdır.

 

YÖNETİCİLER İÇİN SORU SORMA SANATI

“KİM SORUYORSA O YÖNETİYORDUR”

Her soru örtük, gizli bir telkindir. Ekibinizin yönelmesini istediğiniz hedefe onların farkında olmadan ilerlemelerini sağlayabilirsiniz. Soru insan zihnine şüphe düşürür. Doğru sorular sorularak bireylerin yeni doğrular bulmasını ve kendini aşabilmesini sağlayabilirsiniz. Gerçek bağlamsaldır. Bireyler, gruplar, ekipler, olan bitene neyi yüklerlerse onu görürler. Doğru sorular bağlam değiştirir. Böylece algıyı yönetirsin.

 

KRİZ YÖNETİMİ

 Kriz yönetimi eğitiminin amacı ortaya çıkan krizlerde davranış biçimlerini belirlemek, daha kriz ortaya çıkmadan bazı önlemleri almış olma ve krizlere son anda yakalanmamak için yapılması gerekenleri tartışma konularında bir farkındalık geliştirebilmektir.