Oyun Terapisi Eğitimi

Mersin Oyun Terapisi Eğitimi

 

Çocuk Merkezli Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapi Teknikleri Eğitim Programı

 

Kurs Tarihi: 16-17 Şubat 2019

Kurs Yeri: Yaşam Psikoloji Dünyası Mersin

Kurs Saati: 16 Saat

Katılımcılar: Psikolog, Psikolojik Danışma, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı bölüm mezunları ve son sınıf öğrencileri

Katılım ücreti: 650, Öğrenci 600 

Kontenjan: 20 Kişi

 

 

Türkiye’de Psikoloji bilim alanı Amerika ve Avrupa ülkelerine yöneliktir. Bundan dolayı Rusya ile psikoloji alanı ile ilgili bilgi alış verişi yoktur. Türkiye’de Rusça bilen akademisyenlerin azlığı ve Rusya’da ise İngilizce bilen akademisyenlerin yetersizliği yüzünden akademik bilgi alış verişinde ilerleme olmamaktadır. Bunun yanı sıra Rusya’da psikoloji alanında ciddi araştırmalar yapılmakta ve yeni kültürel teknikler geliştirilmektedir. Rusya, Amerika ve Avrupa ülkeleri ile kıyaslama yapıldığında hem coğrafi hem kültürel anlamda Türkiye’ye daha yakındır. Bu yakınlıktan dolayı her iki halkta yaşanan psikolojik problemler ortak veya benzerdir. Ve bu problemlerin çözümüne yönelik Rusya’da geliştirilen yeni tekniklerin, Amerika veya Avrupa’da geliştirilmiş tekniklerle kıyaslandığında Türk zihniyetine daha uygun olduğu düşünülebilir. Bu kursta tüm dünyada kullanılan oyun terapi tekniklerinin yanı sıra Sultanberk Halmatov’un kendi geliştirdiği teknikler öğretilecektir.

 

 

1.Gün: Oyun ve Oyun Terapisine Giriş                                                                         

Çocuklar nasıl ve ne oynarlar?                                                                                           

Oyunun çocuğun gelişimine etkisi                                                                                     

Oyunun yapısı ve gerekçesi Çocuk oyunlarının tarihsel gelişimi                                       

Oyun türleri                                                                                                                        

Oyun ve terapi                                                                                                                   

Oyun Terapisi: kavramlar ve uygulamalar                                                                          

Oyun Terapi odasının düzenlenmesi                                                                                  

Oyuncaklar ve diğer materyaller                                                                                        

 

2.Gün:  Uygulamalı geliştirme oyunları                                                         

Çocukların psikolojik gelişimine yönelik oyun teknikleri                                  

Çocukları fiziksel gelişimlerine yönelik oyunlar                                                

Çocukların duygusal gelişimine yönelik oyunlar                                               

Çocukların sosyal gelişimine yönelik oyunlar                                                    

Gevşeme oyun teknikleri      

Kaygılı ve saldırgan davranışları yönlendirmeye yönelik oyun teknikleri         

Dikkat problemlerine yönelik oyun teknikleri                                                   

 Kaygı bozukluklarına yönelik oyun teknikleri (Korku, kaygı, fobiler, düşük benlik algısı, bireysel farkındalık, benlik geliştirme ve benliği koruma)                                                                             

                                                                                                                           

                                                                                                   

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda da doktorasını,  Moskova Evdakimov adındaki Üniversitenin Klinik Psikoloji Fakültesinde Doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır. Daha çok bireyi tanıma ve değerlendirmeye yönelik, yurt içi ve yurt dışı kuruluşların organize ettikleri eğitimlerine katılmıştır. Toplamda 1557 saat Sanat Terapisi, Masal Terapisi ve Oyun Terapisi Eğitimi almıştır. Çalışma alanlı genel olarak,  bireyi tanıma teknikleri, projekitif testler, çocuk ve ergen psikolojisi, aile eğitimi, kişilik gelişimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.