Dr. Atanur AKAR - Gelişim Psikolojisi

Atanur AKAR

AKAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü  bitirdikten sonra Psikoloji Yüksek Lisansını “Examination of Narcissistic Personalitiy Traits and Emphatic Tendencies of Students of Pcg and Psychology Programme” (PDR ve Psikoloji Öğrencilerinin Empatik ve Narsisistik Kişilik Eğilimleri) teziyle tamamlamıştır.

Akar, Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Doktora programını “Psikolojik Sağlamlık Programının Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyine Etkisi” teziyle tamamlamıştır. Doktora tezi kapsamında  “Psikolojik Sağlamlık Tutum Beceri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışmasını yapmış, ergenlere dönük çok boyutlu bir psikolojik sağlamlık programı hazırlamış ve programın etkililiğini deneysel olarak test etmiştir.

Akar halen bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Bölümünde Gelişim Psikolojisi, Uygulamalı Gelişim Psikolojisi, Psikopatoloji, Gözlem ve Görüşme, Yaşam Boyu Gelişimsel Bozukluklar, Psikoterapi Teknikleri dersleri vermekte, psikolojik sağlamlıkla ilgili ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. Akar ayrıca bebek, çocuk ve ergenlere dönük danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında;

Bireysel Hizmetler;

  • Bebek, çocuk ve ergenlerin çok boyutlu değerlendirilmesi,
  • Yaşam boyu Gelişimsel Bozuklukların (Otizm Spektrum Bozukluğu, DEHB, Özgül  Öğrenme Güçlüğü, Mental Retardasyon) psikometrik değerlendirme ve teşhis süreçleri,
  • Davranış ve duygusal bozukluklara dönük çok boyutlu uygulamalar,
  • Çocuk ve ergenlere dönük genel psikolojik danışmanlık ve psikolojik sağlamlık programları uygulamakta,
  • Duygusal-sosyal ve bilişsel gelişimi desteklemeye dönük çalışmalar yapmaktadır.

Kurumsal Hizmetler;

  • Psikolojik Sağlamlıkla ilgili seminer ve eğitimler yürütmekte,
  • Bebek, çocuk ve ergen gelişimine dönük seminer ve eğitim programları düzenlemekte,
  • Yeni dönem ebeveynlik stratejileri ile ilgili seminer programlarında yer almakta,
  • Çalışma alanı çocuk ve ergen olan kurum ve vakıflara akademik danışmanlık hizmeti sunmakta.