Dikkat, Çocuk ve Mutluluk


Mersin Dikkat Eksikliği Terapisi

Dikkat, Çocuk ve Mutluluk

Dikkat, Çocuk ve Mutluluk

İnsanın yaşamını kaliteli bir şekilde devam ettirebilmesinin ön koşulu, öğrenme yeteneğidir. Öğrenme ve öğrendiklerini karşılaştıkları engellerle mücadelede kullanabilmesi tüm yaşamı boyunca sürekli bir şekilde devam ettirmesi gereken bir beceri alanıdır. Bu nedenle öğrenme yaşam boyu süren bir süreçtir, denir.

Kaliteli bir öğrenme ve öğrendikleri ile çevreye uyum sağlama için, çocukta olması gereken bazı yetiler vardır. Zeka, psikolojik sağlamlık, öğrenme ortamının kalitesi, bedensel sağlamlık (beş duyu organından herhangi birinin doğuştan işlevini yerine getiremiyor olması bazı şeylerin öğrenilmesini engellemekte veya zorlaştırmaktadır. Örneğin tam duyamama nedeni ile bazı sesleri çıkarmakta zorlanma) ve dikkat öğrenmenin gerçekleşmesi için elzemdir.

Sayılanların her biri en az bir diğeri kadar önemlidir. Gelin bu saydıklarımız arasından dikkati ele alalım. Dikkat genel olarak “başka şeyleri geride bırakıp tek bir şey üzerine seçici bir odaklanma durumu” olarak tanımlanır.

Dikkat oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle de her an dağılabilir: Fiziksel bir rahatsızlık, olumsuz bir psikolojik süreç, stres, kaygı çocuğun dikkatini olumsuz etkileyebilir. İnsanın sosyal, psikolojik ve biyolojik yönlerini düşündüğümüzde bu gayet doğal bir durumdur.

Dikkat çocuğun kendi yaşamını yönetme becerilerini etkileyen bir etmendir. Bu yönetim becerileri şunlardır:

Harekete geçme: Planlama, önceliklerin belirlenmesi ve harekete geçme.

Odaklanma: Odaklanma, sürdürme ve dikkatin görevlere kaydırılması.

Gayret: Canlılığı düzenleme, gayretleri sürdürme ve zihin işlem hızı.

Duygu: Düş kırıklıklarıyla başa çıkma ve değişen duyguların yönetimi.

Hafıza: Çalışma belleğinin kullanılması ve anımsama.

Eylem: Takip ve kendi kendini düzenleme eylemi (Brown, 2005)

Bu becerilerinde problem olmayan bir çocuk günümüzde dikkat problemi yaşayan birçok akranına göre hayatta daha başarılı olacaktır. Başarıdan kastımız, kendini yönetme, yeni bilgileri öğrenebilme ve daha önce karşılaşmadığı durumlarla başa çıkabilme yeteneğinde üstteki becerileri sayesinde gelişkinliktir. Tüm bunlar başarı, özgüven ve mutluluğun garantisidir.

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.