Mersin Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi
Mersin Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi

MMPI Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri


Mersin MMPI Testi

MMPI Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

566 adet sorudan oluşan MMPI testi halen dünyanın çeşitli ülkelerinde kliniklerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de kliniklerde ve işyerlerinde uygulanmaya başlanmıştır. 

MMPI, uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir.Bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir ve geçerli test olma özellliğine sahiptir. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

MMPI Kişilik Testi Hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya(Şüphecilik), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

MMPI Kişilik testi Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır?

MMPI çok yönli kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olark uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir. 

MMPI Kişilik testi iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır? Bu testi uygulayan saygın kuruluşlar varmıdır?

MMPI kişilik testi işe yeni eleman alımlarda ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır. İş alımlarında ve mevcut çalışanlar üzerinde bu tetsi uygulayan kurumlara örnek olarak Türk Hava Yollarını verebiliriz. Türk Hava Yolları yaptığı basın açıklamasında MMPI testini VIP ve CIP’de çalışan yaklaşık 100 kişiyi kapsayacak envanter çalışmasının, şu ana kadar 60 çalışanda uygulandığını, uygulamanın amacının, hizmet kalitesinin artırılmasında, hizmetlerin çeşitlendirilmesinde ve çalışanların doğru görevlendirilmesinde karar alma ve değerlendirmede yardımcı bir unsur olduğunu bildirmiştir. (10.10.2006 tarihli THY internet sitesinden yapılan basın açıklamasıdır) 

MMPI çok yönlü kişilik testi internet üzerinden ya da mail yoluyla uygulanabilmekte midir?

MMPI testi internet ortamındanda uygulanabilmektedir. Bireysel olarak ya da işyerleri tarafından site üzerinde test doldurulup psikolog tarafından değerlendirildikten sonra sonuç öğrenilebilmektedir. 
 

MMPI KİŞİLİK TESTİ YAPTIRMAK İÇİN LÜTFEN RANDEVU ALINIZ
TEL: 0 324 327 37 67

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.