Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?


Mersin Dikkat Eğitimi (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

     Toplumun %5-7’sini etkileyen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu; kişileri sosyal, psikolojik ve akademik olarak olumsuz etkileyen bir bozukluktur. Genellikle 7 yaşından önce gözlemlenebilir. Ama tedavi sürecinde geç kalınırsa %65-70 oranında yetişkinliğe de taşınabilir.

     Yaşıtlarına oranla daha hareketlidirler, yerlerinde duramazlar, dikkatlerini uzun süreli koruyamazlar veya uzun süreli odaklanamazlar. Toplumda genel olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin beraber görüldüğü inancı yaygın olsa da bazen sadece dikkat eksikliği veya aşırı hareketlilik olan hiperaktivite yalnız başlarına da görülebilir.

     DEHB erkeklerde daha fazla görülmesine karşın; cinsiyetler göz önüne alındığında: Erkeklerde hiperaktivite daha fazla görülürken, kızlarda dikkat eksikliği daha fazla görülür. DEHB’e tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemekle beraber, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik ve bir bozukluk olduğu bilinmektedir. Yani genetik ve çevresel koşullar DEHB’e sebep olabilmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Belirtileri Nelerdir?

     Dikkat Eksikliğinde Belirtiler:

- Dikkat süresi genellikle çok kısadır (1-2 dakika kadar).

- Dışarıdan gelen uyarıcılardan hemen etkilenebilir ve bundan dolayı kafası kolaylıkla karışır.

- Dış uyarıcılardan etkilendiği için yaptığı etkinlikten kolay sıkılır.

- Belirli bir olaya, konuya veya kişiye odaklanmakta ve odağını sürdürmekte oldukça zorlanır.

- Sorumluluklarını sistemli bir şekilde yerine getiremez, bazen yapar bazen yapmaz.

- Organizasyon problemleri yaşayabilir, bulunduğu yer genellikle çok dağınıktır.

.- Unutkandır ve çoğunlukla eyalarını kaybeder.

     Hiperaktivitede Belirtiler:

- Genellikle çok hareketlidir ve elini-ayağını nereye koyacağını şaşırır.

- Üstlendiği sorumluluğu yerine getirirken oldukça zorlanır ve görevini tamamlayamaz.

- Sessiz-sakin kalmayı sürdüremez. Bulunduğu yerde dahi olsa hareket ve çevresiyle etkileşim içerisinde olur.

- Tez canlı olup isteklerinin hemen yerine getirilmesini isterler. Sonuçlarını düşünmeden hareket ettikleri için de kazaya eğilimlidirler.

- Karşısındakileri yoracak kadar çok konuşabilirler, kendi başlarına oyun kurup onu sürdüremezler. Akranlarının veya çevrelerinde bulunan diğer kişilerin oyunlarına müdahil olurlar. Aşırı konuşur, sessizce oynayamaz, başkalarının oyunlarına karışır.

- Sıralı oyunlarda genellikle sırayı bozarlar ve sürekli olarak söz sırasının kendilerinde olmasını isterler.

 

Yazı sadece bilgi amaçlıdır. 

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.