Nöropsikolojik Batarya


Mersin Nöropsikolojik Test Merkezi

Nöropsikolojik Batarya

YAŞAM PSİKOLOJİ DÜNYASI NÖROPSİKOLOJİK BATARYA

Merkezimizde;

1. Nöropsikolojik izlem ve değerlendirme

2. Dikkatin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi,

3. Kognitif Bozuklukların Erken Teşhisi

4. Genel Bilişsel Değerlendirme

5. Nöropsikolojik Yeti Kaybının Değerlendirilmesi

6. Demansın değerlendirilmesi ve izlenmesi

7. Belleğin (anterograd-retrograd) çok boyutlu değerlendirilmesi

8. Epilepside nöropsikolojik izlem amacıyla Nöropsikolojik testler yapılmaktadır.

 

Nöropsikolojik Bataryada aşağıdaki testler uygulanmaktadır:

  1. Wechler Bellek Testi:
  2. Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testleri
  3. Stroop Test
  4. Wisconsin Kart Eşleme Testi
  5. Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
  6. Benton Yüz Tanıma Testi
  7. Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
  8. Boston Adlandırma Testi
  9. WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
  10.  İz Sürme Testi
  11. Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.