Bireysel Terapi


Mersin Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Eric Berne insanların 8 yaşına varmadan nasıl yaşayacaklarından nasıl öleceklerine kadar yaşamları hakkında birçok şeyle ilgili kararlar aldıklarını söyler. Berne' e göre bu kararlar özel bir durum olmadığı sürece kalıcıdır. Çünkü insanlar bu kararların üzerine yaşayacakları senaryoları kurarlar. Sonra da tüm yaşamları boyunca senaryodaki diğer rolleri oynayacak insanları arar, bulur ve onları da kendi senaryoları için dahil ederler. Zaten bu insanlar da benzer senaryolar içinde farklı rolleri yaşamaya karar vermişlerdir. 

Birçok danışanım hayatlarında bitip tükenmeyen bir döngü içerisinde yaşadıklarını anlatırlar bana. Nasıl sürekli aldatıldıklarını, insanların nasıl da onların saflıklarından yararlandıklarını ya da ne yapsa da iş yerinde hep işin üzerine yıkıldığını anlatırlar. Bazen bu döngü onların kaderiymiş gibi görünmektedir. Hatta ailelerine baktıklarında, babalarının annelerinin ya da bazen ikisinin de kaderlerinde bu olduğunu söylerler.

İlk bakışta doğru görünür. Çocuklar ailelerinin kaderlerini yaşıyor gibi görünmektedir. Oysa ki Berne bu durumun böyle olmasının nedenini de açıklar. Bu böyledir çünkü biz ebeveynlerimizin iletilerini (kendileri, diğerleri ve bizim hakkımızda) bazen çiğnemeden yutarız der. Olduğu gibi alır ve onu yaşamaya başlarız. Bu takip edilse 5 kuşak geriye kadar bazı insanların ailelerinin geçmişte yaşamış olduğu problemlerin benzerlerini yaşadıkları görülür, der.

Oysa ki ebeveynlerimizin kaderini ya da küçük bir çocukken aldığımız kararları yaşamak zorunda değiliz. Bu senaryoyu değiştirebiliriz. Senaryonun değişmesi iki şekilde mümkün. Birincisi kişi hayatında çok önemli bir durum yaşar ve yeni kararlar alır. Bunun ne zaman olacağı belirsizdir. Hiç gerçekleşmeyebilir de.

​Bir diğer yöntemi ise Terapidir. Bu ise senin terapiye ne zaman geleceğine bağlıdır. Hayat senaryonu değiştirmek istiyorsan. Şimdi tam zamanıdır.

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.