Obsesif Kompülsif Bozukluk Terapisi

Mersin Obsesif Bozukluk Terapisi

Birçok insan hayatının bazı dönemlerinde kendisinde kaygı oluşturan düşüncelerle karşı karşıya kalabilir. Bununla beraber genellikle bu tür düşünceler ve duygularla baş edebiliriz. Bunlar gelir ve geçerler. Ancak bunların kalıcı olduğu durumlar da görülmektedir. Kalıcı bir hale geldiğinde kişinin yaşamını engelleyici nitelik kazanır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk kişinin kontrol edemediği, tekrarlayıcı ve rahatsız edici düşünceleri ve bu düşüncelerden kurtulmak için geliştirdiği davranışların yaşamını engellemeye başladığı duruma verilen isimdir. 

En sık görülen OKB çeşitleri ise şunlardır:

Temizlik Obsesyonu (Kişi bir türlü temizlenemediğini düşünür ve tekrar tekrar temizlenmeye çalışır)

Simetri Obsesyonu (Her bir nesnenin "tam da olması gereken yerde" gerekmektedir. Uymayan bir şeyler varsa düzeltilmeden hayatına devam etmekte zorlanır.)

Zarar Verme Obsesyonu (Kendisine veya sevdiklerine zarar verme endişesi taşır.)

Dini Obsesyonlar (Günah işlediğini veya işleme ihtimali olduğunu düşünerek yineleyici biçimde dini ritüelleri gerçekleştirmek zorunda hisseder.)

Hastalık Obsesyonu (Hastalık kapacağı endişesi ile yaşar ve korunmak için çeşitli ritüeller gerçekleştirir.)

Yukarıdaki örnekler ve burada saymadığım tüm OKB'lerin ortak bazı yönleri vardır: Bozulmuş düşünce yapısı, yaşanılan yoğun kaygılar ve hayatının büyükçe bir kısmının yineleyici düşünceler ve davranışlarla çalınıyor olması. Bu ortak yanlar sebebiyle terapi süreci de birbirine benzerdir.

Genellikle 12/16 seans aralığında tam anlamıyla kişi bu durumdan tamamen kurtulabilir. İlk iyileşme süreci 6/8 seans aralığındadır.