Travma Terapisi

Mersin Travma Terapisi

Travma, ani ve beklenmedik şekilde gelişen, kişinin temel güven duygusunu zedeleyen, anlam dünyasında bozulmalara yol açan dehşet, panik yaratan olaylar olarak adlandırılabilinir. Travma bazen bir deprem bazen bir trafik kazası veya şiddete maruz kalma olarak kişinin yaşamına etki edebilir. Travma kişinin kendisini, inanç sitemini, sevdiklerini, vücut bütünlüğünü tehdit altında hissettiğinde ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu nedenlerle travma gerçekleştikten sonra kişinin yaşam entegrasyonunu bozacak izler bırakır. Travma sonrası stres tepkileri olarak da adlandırılan bu izler haliyle Travma Terapisinin temel konusudur. Amaç kişinin düşünsel, duygusal bütünlüğünü yeniden yapılandırmaktır.

Travma alanında eğitim görmüş danışmanlar ve terapistlerin çalışması gereken özel bir alandır.

Travma terapisinde Psiko-Sosyal müdahale yöntemleri, Hipnoz veya EMDR gibi terapi teknikleri kullanılagelmektedir.