Mersin Depresyon Terapisi

Mersin Depresyon Tedavisi

Depresyon kişinin kendisi, çevresi/deneyimleri ve geleceği hakkında olumsuz düşüncelerle yoğrulmuş bir süreçtir. Bilişsel Davranışçı Terapi bu üç alanı "kognitif üçlü" olarak nitelemektedir. Bu üç alandaki negatif düşünceler o kadar yoğundur ki, kişinin duygusal ve davranışsal yönleri de bundan etkilenmektedir. 

Daha açık bir anlatımla, kişi bu düşünceleri nedeniyle olumsuz duygular içerisindedir ve davranışları da bununla beraber yavaşlamış, günlük işlerini bile yerine getiremeyecek bir şekilde motivasyonu azalmıştır. Bu durumu bilişsel, duygusal ve davranışsal bir çöküntü olarak da ifade etmek mümkündür.

Terapi sürecinde kişinin böyle bir sürece nasıl girdiği araştırılmaya çalışılır. Bu arada kişinin eylemsizliğine müdahale edebilecek şekilde ve kişinin yapabileceği davranışsal çalışmalar içerisine girmesi sağlanır. Bir diğer yandan ise duygusal duruma müdahale edilerek. Motivasyonel bir çalışma içerisine girilir.

Genellikle ilk 4/6 seans arasındaki bir süreç danışanda belirgin iyileşme gözlenmeye başlanır. Ancak Terapi  burada sonrlandırılmaz. Kişinin İş, Sosyal ve Özel Hayat alanlarında iyileşme sağlanıncaya kadar devam edilir. 

12/14 seans aralığında devam edilerek terapi sonlandırılır.