WISC 4 - Zeka Testi


Mersin WISC-R Zeka Testi Uygulaması

WISC 4 - Zeka Testi

WISC-4 ZEKA TESTİ

IQ Nedir?

Bireylerin zekâ seviyelerini ölçmek amacı ile standartlaştırılmış birkaç testin uygulanması ve bu testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ile ortaya çıkan değerlere IQ (intelligence quotient) denir.

 

WÇZÖ-IV (WISC-IV) Nedir?

 

WISC-IV zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. WISC-IV testinin 1980’li yıllarda geliştirilmiş olmasına kıyasla oldukça yeni, Türkiye’deki çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testi testidir.
 

Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

 

Neden Çocuğuma WÇZÖ-IV (WISC-IV) Zeka Testi Yaptırmalıyım?

 

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Bunun yanı sıra aşağıda bahsedilen tüm yetenekleri öğrenmek yaşının altı veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.

 

WÇZÖ-IV (WISC-IV) Hangi Yetenekleri Ölçer?

 

Test dört ana bölümden oluşmaktadır:
1.Sözel kavrama (5 ayrı alt testten oluşur): Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev işitsel becerilerle ilgilidir. Bu becerileri kullanarak görevi algılama, kendi sözel bilgisini kullanarak tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir.

2.Algısal akıl yürütme (4 ayrı alt testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri kullanmayı gerektirir.
3.Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev seçme ve izleme alanındaki yeteneklerini kullanmayı gerektirir.
4. İşlemleme hızı (3 ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

 

Böylece çocuğun kendi yaş normları içerisindeki başarı düzeyi değerlendirilmektedir.

 

WÇZÖ-IV (WISC-IV) Zeka Testinin Kullanıldığı Psikolojik Durumlar Nelerdir?

 

WISC-IV testi bugün birçok psikolojik problemi tespit edebilmede veya daha iyi anlamada çok önemli ipuçları vermektedir:

 • Çocuğun potansiyelini tanımak
 • Üstün zeka durumunu anlamak
 • Öğrenme güçlüğü
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Ders başarısızlığı
 • Algılama ve anlama güçlüğü
 • Okula uyum sorunları
 • İçe kapanıklık
 • Sosyal kaygılar
 • Okul fobisi
 • Özgüven eksikliği
 • İletişim problemleri
 • Sınav kaygısı
 • Alt ıslatma
 • İnatçılık, saldırganlık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma vb. gibi birçok psikolojik sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde WISC-IV Zeka Testi’nden yararlanılmaktadır.

 

 

 

WÇZÖ-IV (WISC-IV) Zeka Testi Süresi Ne Kadardır?

Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 65 dakika ile 115 dakika arasında değişmektedir.

WÇZÖ-IV (WISC-IV) Zeka Testi Sonuçları Kimlere Verilir?

WISC-IV testi yapıldıktan sonra WISC-IV raporu şu kişi ve makamlara verilmektedir.

 • *Aileler
 • Psikiyatr
 • Okul Rehberlik Servisi
 • Öğretmenler
 • Ram Servisleri
 • Özel Eğitim Kurumları

* Kanun gereği ailelere sunulan wisc-4 testi raporunda sadece genel değerlendirmeler ifade edilir ve skorların yer aldığı bilgiler sunulmaz.

Testi Yaptırmaya Gelmeden Önce Dikkat Eedilmesi Gereken Şeyler Nelerdir?
WISC-4 zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır. Dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok ve motivasyon anlamında normal bir gününde gelmesi önerilir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.