Duyu Bütünleme


Mersin Pedagog

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme Nedir?

     Dış dünyadan ve vücudumuzdan alınan bilgiler beynimizde organize edilip kullanılır hale getirilir. Beynin gelen bilgileri organize edip kullanılır hale getirebilmesi için ilk olarak girdiler (duyu) beyne ulaşmalıdır.

     Beyin kendisine gelen duyuları sinir sistemleri ile organize ederek ‘’duyu bütünleme’’ işlemini gerçekleştirir.

     Örneğin biri bize seslendiğinde dönüp bakarız. Böylelikle kulaktan gelen sözel bilgiler beyinde ilgili yerlerde işlemlenir ve daha sonrasında gözden de gelen görsel bilgilerle birleştirilerek bütünlenir.

     Beyinde duyular normal olarak bütünlendiği zaman kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde problem yoktur. Ancak duyular uygun şekilde bütünlenmezse kişinin günlük yaşam aktivitelerinde sıkıntılar görülmeye başlanır.

Duyu Bütünleme Tedavisi Nedir?

Duyu Bütünleme Tedavisinde amaç planlı hareketin olması ve bu planlı harekete uygun duyu bilgilerinin bütünleştirilmesidir. Duyu bütünlemede hareketleri planlama ve organize etme, dış çevre ile uyumlu bir ilişki kurma ve davranışlardaki bozukluklar düzeltilmeye çalışılır.

Duyu bütünleme sıkıntısı yaşayan çocuklara öncelikli olarak yer çekimi farkındalığı kazandırma çalışmaları, postür (duruş) ve dış çevre ile olan iletişim ve etkileşimi geliştirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar için de dik durmak ve oturmak, basamak inip çıkmak, ses çıkaran nesneleri sallamak (çıngırak), kalem tutmak ve boya yapmak gibi etkinlikler kullanılarak beynin duyu işleme kapasitesi artırılmaya çalışılır. Böylelikle beynin kapasitesi arttıkça beyin öğrenmeye başlar.

     Duyu bütünleme fonksiyonunda problem yaşayan çocukların yapabildikleri ve sınırlılıklarına göre dokunsal, görsel, işitsel, kokusal, proprioseptif ve vestibüler aktivitelere yer verilir. Bunlar kolaydan zora/yapılandan yapılamayana doğru ilerler. Bunun için de çocuğun duyu ve motor kapasitesini öğrenebilmek için Duyu Profili çıkarılır ve çocuğun ihtiyaç duyduğu etkinlikler belirlenir.
 

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.