Kaygı ve Sınav


Kaygı

Kaygı ve Sınav

Sınav kaygısı, öğrencinin akademik başarısını olumsuz etkileyen, derslerde ve sınavlardaki gerçekleştirebileceği başarılarını engelleyen stres durumlarını temsil eder. Sınav kaygısı yaşayan öğrenci fiziksel bir sorunu olmadığı halde mide bulantısı, baş dönmesi yaşayabileceği gibi iştahsızlık ya da aşırı yeme davranışlarını da gösterebilir. Aynı zamanda kişi depresif davranışlar dediğimiz sevilen aktivitelere ilgisizlik, hayattan keyif alamama, huzursuzluk, mutsuzluk duygu durumlarını yaşar. Dikkati dağınık olur, derslere kendini veremez. Kendini sürekli stres altında hisseden öğrenci aile ve sosyal ilişkileri bozulmaya başlar.

Notları düşebilir.

 

Sınav kaygısı; aile baskısı, başarısız duruma düşeceğine olan inanç, geçmiş başarısız deneyimler, düşük özsaygı, ders çalışma ve öğrenme yöntemlerinin bilinmemesi, çevrenin olumsuz söylemleri vb. sebeplerden kaynaklanıyor olabilir.

 

Çoğu sınav kaygısı yaşayan aileler, çözüm için birbirinden farklı yollar denerler fakat sınav kaygısı sistemli çalışılması gereken özel bir durumdur. Dolayısıyla ailelerin bu konudaki çalışmaları çoğunlukla süreci kısır döngüye sürükler ve bu durum tüm aileyi etkilemeye başlar.

 

Sınav kaygısını sonlandırmak için çözüm psikolojik danışmadır. Psikolojik danışman tarafından planlanan danışma süreci onun sınav kaygısına sebep olan durumlarına yönelik her bir danışana özel olarak planlanır ve sürdürülür. Sınav kaygısı terapi süreci ortalama olarak 10 seans sürmektedir ve bu süreçte kişinin sınavlara yönelik kaygısı sona ermektedir. Sınav kaygısı seansları öğrenci ile sürdürülür, bazı önemli noktalar için aile ile de seans yapılması gerekebilir.

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.