Adler Terapisi 2 (PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAM VE UYGULAMALARI)


Mersin Terapi

Adler Terapisi 2 (PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAM VE UYGULAMALARI)

TERAPİSTİN İŞLEVİ

 • Terapistler güvensizlik, bencillik, gerçek dışı hırslar ve kendilerine güven eksikliği ve değer sistemindeki başlıca hataları araştırır.
 • Terapistin temel amacı danışanın eylemleri konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapmaktır.
 • Danışanın ailesi ile ilgili bilgi toplarlar. (family constellation) aile bütünlüğü
 • Tanı koymaya çalışmazlar. Etiketlemek istemezler. Gelişimsel bir anlayışla çalışır.
 • Terapide danışanların yaşam sitil ve inançları ve dayandığı felsefi temeller incelenir.
 • Terapist ve danışan arasındaki ilişki iş birliğine, karşılıklı inanca, saygıya ve güvene dayalıdır.

SÜREÇ

 1. Terapatik ilişkinin kurulması
 2. Danışanı yönlendiren psikolojik dinamiklerin araştırılması
 3. Kendi kendini anlamak için danışanı cesaretlendirmesi
 4. Yeni tercihler yapılması için danışana yardım edilmesi

1. Aşama: İlişki Kurulması

Özen ilgi ve yakınlık önemlidir. Sorundan başlamak yerine kişisel yakınlık kurmak önemlidir. İlgi odağı sorun değil danışan olmalıdır. Danışana odaklanmak onu dinlemek gerekir. Danışanın sübjektif deneyimlerine önem verirler. Yetersizlikten çok yeterli oldukları alanlar üzerinde durulur.

2. Aşama: Bireysel Dinamiklerin Araştırılması

İki görüşme şeklinde olur.

A. Sübjektif Görüşme: Hikâyesini mümkün olduğunca net anlatması için danışana yardımcı olunur. Gerçek empati danışanın dinlenmesi, aktif dinlenmeyle birlikte merak ve ilgi göstermektir.

Sübjektif görüşme kişinin yaşamıyla ilgili kalıpları açığa çıkarmalıdır.

B. Objektif Görüşme: Danışanın hayatındaki sorunlarının nasıl başladığı, bu sorunları hızlandırıcı herhangi bir olayın olup olmadığı, tıbbi geçmişi, sosyal geçmişi öğrenilir.

Yaşam sitili değerlendirilirken bireyin aile bütünlüğü ve çocukluk anıları araştırılır.

 

 • Aile bütünlüğü (family constellation): Kişi daha küçük bir çocukken aile bireylerinin üstünlük durumlarının, anne baba ilişkilerinin, ailenin sahip olduğu değerlerin, aile kültürü ve doğum sırası bilgileri alınır.
 • İlk anılar: Hatırladığınız ilk anınız nedir?
 • Kişilik özellikleri: İsrailli bir psikolog olan Nina Kefir temel 4 öncelik belirlemişti.

 

 1. Üstünlük: Bu yönünü kullanan kişiler üstünlüğünü kullanmak için çabalarlar fazlaca çalışırlar.
 2. Kontrollü: Kişiler olay konusu olmamak için garantiler ararlar. Küçük düşmemek için hâkimiyet ararlar.
 3. Rahatlık Arayan Kişiler: Bedeli ne olursa olsun stresten uzak dururlar.
 4. Hoşnut olmayı seçen kişiler.
  • Bütünleştirme ve Özetleme
 5. Aşırı genelleme
 6. Yanlış ve imkânsız hedefler
 7. Yaşamın ve yaşam taleplerinin yanlış algılanması
 8. Bireyin kendi değerini yadsıması
 9. Hatalı değerler

3. Aşama: Kendi Anlamayı ve İçgörü Kazanmayı Cesaretlendirme

 • Her şeyin bir amacı vardır.
 • Kişisel farkındalık önemlidir.
 • İç görü değişimin temelidir.

 

4. Aşama: Yeniden Oryantasyona Yardımcı Olması

Son amaç yeniden oryantasyon ve yeniden eğitim denilen iç görünün uygulamaya geçirildiği eyleme dönük süreçtir.

 • Cesaretlendirme süreci
 • Değişim ve yeni olasılıkların araştırılması
 • Bir fark oluşturma

UYGULAMA ALANLARI

Bireysel psikoloji tıbbi bir model olmayıp gelişimsel bir modeldir. Çocuklara dönük psikolojik danışma, aile danışmanlık, ergen bireysel danışmanlık, madde bağımlılığı danışmanlık, din ve iş alanlarında kullanılır.

 1. Eğitim Kurumlarında Uygulanışı: Adler çocukların sosyal ilgilerini güçlendiren ve kendine güven düzeylerini yükselten uygulamaları gerçekleştirmek için öğretmen ve velilere eğitim verilmesi gerektiğini söyler.
 2. Anne Baba Eğitiminde Uygulanışı: Anne babaya evde uygulanacak yöntemler öğretilir.
 3. Evlilik ve Aile Danışmanlığında Uygulanması
 4. Grup Çalışmasında Uygulanması

ÇOK KÜLTÜRLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMAYA KATKILARI

 1. Kültürel bakış açısı ve kültürel yapının önemini vurguladı
 2. Patoloji ve hastalıklı olmaya karşın sağlıklılık üzerinde durdu.
 3. Yaşamda holistik bir bakış açısı bulunmaktadır.
 4. Temel amaç ve yaşam yönelimleridir.
 5. Sosyal engellere rağmen birey özgürlüğü yaşar.

ELEŞTİRİLER

 1.   Kurama tam şekil vermemiştir. (eğitime ayırdığı vakitten dolayı)
 2.   Etkililiği ile ilgili araştırmalar sırlıdır.
 3.   Deneysel değildir.

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.