Adler Terapisi (PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAM VE UYGULAMALARI)


Mersin Psikolojik Danışman

Adler Terapisi (PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAM VE UYGULAMALARI)

 

 

 1. ADLER TERAPİSİ

 

  • 1912 yılında bireysel psikoloji derneğini kurmuştur.
  • Karen Horney, Eric From, Hary Stack ve Sullivan’da kişiliğin şekillenmesinde sosyal kültürel faktörlerin önemli olduğunu düşünerek Freud’undan ayrılmıştır.
  • Adler Freud’un biyolojik ve içgüdüsel belirlemelere dayalı açıklamalarını çok dar bulmuştur.
  • Adlerin ilgi odağı geçmişi ne şekilde algıladıkları ve olaylara ne şekilde yorum getirmeleri olmuştur.
  • Adler’e göre, cinsel dürtülerden çok sosyal dürtüler önemlidir.
  • Tercih, sorumluluk, yaşamın anlamı ve başarı.
  • Kuram tüm bireyler için normal ve tüm insan çabasının kaynağı olan aşağılık duygusu üzerinde odaklanır. (bu duygu anormallik değildir.)
  • İnsanın davranışları sadece kalıtsal ve çevresel olarak belirlemez. İnsan olarak olayları yorumlama etkileme ve oluşturma kapasitemiz vardır.
  • Bu kuramı benimseyenler için bireylerin eğitilmesi ve toplumun yeniden şekillendirilmesine özel önem vermişlerdir. Adler değerler, inançlar, tavır ve hedefler gibi insancıl yaklaşımın öncüsü olmuştur.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

 1. Adler Terapisinde gerçeğin sübjektif algılanması önemlidir. (fenomonolojik bakış açısı bu yaklaşım var oluşçu, danışandan hız alan terapi, geştalt, bdt ve gerçekçilik terapisinde de vardır.)
 2. Kişiliğin bütünsel ve sistematik olarak ele alınması tam olarak anlaşılır. Birey sosyal ve kültürel alanda bölünmezdir. Kişilik bir amaç geliştirmeyle oluşur. (bütünlük, görüş, düşünce, duygu, tavır, karakter).
 3. Bireysel Psikoloji tüm insanların bir hedefi olduğunu ileri sürer.(amaçlı hedefe dönük davranış). Adler yaklaşımını benimseyenler bireyin davranışlarına yol gösteren düşsel temel hedef anlamına gelen kurgusal finalizm (fictional finalizm) terimini kullanır. İnsan hayalleriyle kafasındaki kurguladıklarıyla yaşar.

Önemlilik ve üstünlük çabası doğuştan gelir.

 1. Yaşam tarzı; Bireyin yaşamına yön veren düşünceler önerir. Adler kişileri aktör, sanatçı olarak görür. Her insanın yaşam tarzı birbirinden farklıdır.
 2. Sosyal ilgi ve toplumsal Duygular Adlerin en bilinen toplumsal en özgün kavramıdır. İnsanın bir sosyal çevrenin parçası olduğunun farkına varmasıdır. Sosyal ilgi daha iyi bir gelecek için çaba sarf etmek demektir. Toplumsallaşma süreci önemlidir. Sosyal ilgi geliştikçe aşağılık duygusu ve yabancılaşmada azalır.

 

Adlere Göre 3 Evrensel Görev:

 

 1. Arkadaşlık kurma (sosyal görev)
 2. Yakın ilişki oluşturma (aşk ve evlilikle ilgili)
 3. Topluma katkıda bulunabilme

 

Doğum Sırası ve Kardeş İlişkileri

Kardeşler arası ilişkiler ve psikolojik doğum sırasına önem veren ilk kuramdır.

Adler 5 psikolojik konum saptamıştır.

 1. En büyük kardeş;  Gösterilen ilgiden en büyük payı alır. Bağımlı olmaya, hep en önde olmaya çok meyillidir.
 2. İkinci çocuk;  İlgiyi paylaşmak zorundadır. Yarıştaymış gibi davranır. Büyük çocuğun eksikliğini arar.
 3. Ortanca çocuk;  Ezilmiş hisseder “zavallı ben” problemli olabilir. Ailede 4 çocuk varsa daha sosyal olur. Bazen de problem çözer, arabulucu pozisyonundadır.
 4. En küçük çocuk;  En çok şımartılan çocuktur.
 5. Tek çocuk;  En büyük çocuğun bazı niteliklerine sahip olmasına rağmen paylaşma ve iş birliği ile ilgili sorunlar vardır.

 

TERAPOTİK AMAÇ

 

Terapotik ilişki; karşılıklı saygıya, bireyin hayatındaki yanlış hedef ve varsayımların belirlenmesine dayalıdır. Terapinin temel amacı danışana “ait olma ve sosyal ilgi ve toplumsal duygunun geliştirilmesidir.

Adler terapisinde hasta ve tedavi kavramları yerine danışanın eğitilmesi önemlidir.

Psikolojik danışma süreci bilgi edinme öğretme, yol gösterme ve cesaretlendirilmesi sürecidir.

 

Terapinin Eğitsel Amaçları

 • Sosyal ilginin güçlenmesi
 • Aşağılık duygusuyla başa çıkmak için danışanın cesaretlendirilmesi
 • Danışanların algı ve hedeflerinde yaşam stillerinde değişiklik yapma
 • Hatalı güdülenmenin değiştirilmesi
 • Diğerleri ile eşit olduğunu fark ettirmek
 • Danışanı topluma katkı sağlayan birey haline getirilmesi için desteklenmesi

 

 

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.