Sistemik Terapi


Mersin Sistemik Psikoterapi

Sistemik Terapi

Sistemik terapi bireyin yaşadığı problemi, birey için önemli olan kişilerle ilişkilerle ve yaşantılarla birlikte ele alır. Bireyin içinde bulunduğu ilişkiler ağına sistem denir. Sistemik bakış açısına göre bireyin kişiliğinin şekillenmesine ve tutumlarına içinde bulunduğu sistemin ve başta ailesi ile ilgili yaşantıların katkısı söz konusudur. Sistemik terapi ile birlikte öncelikli hedef; danışana problemleri üzerinde sistemik bakış açısı ile birlikte bakabilmektir.

Sistemik bakış açısında tüm aile odak noktasıdır; Örneğin ailede psikolojik rahatsızlık olarak bir kişi belirtilse bile bu aile üyesinin probleminden tüm aile sisteminin nasıl etkilendiği ve yine aile üyelerinin bu probleme olumsuz olarak ne gibi katkıda bulundukları araştırılır.

Sistemik psikoterapi çözüm odaklıdır.

Sistemik terapi de pozitif yaklaşım söz konusudur. Bireyin terapiye getirdiği problemle çalışılırken bireyin pozitif yanlarına ve güç kaynaklarına odaklanılır.

Sistemik terapi de seanslar 8-20 seans arasıdır. Bu sürede danışanın terapi sürecindeki motivasyonu son derece önemlidir.

 

KURUMUMUZDA SİSTEMİK PSİKOTERAPİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

SİSTEMİK BİREYSEL TERAPİ

SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ

SİSTEMİK ÇİFT TERAPİ

SİSTEMİK ERGEN TERAPİSİ

SİSTEMİK CİNSEL TERAPİ

 

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.