SİSTEMİK BİREYSEL PSİKOTERAPİ


Mersin Sistemik Psikoterapi Merkezi

SİSTEMİK BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel terapide amaç; danışanın terapiye getirdiği problemle ilgili destek hizmeti sunmak ve danışanla birlikte probleme farklı bakış açıları ile bakabilmeyi başarmak, problem için kullanılabilecek güç kaynaklarının ve çözüm yöntemlerinin keşfedilmesidir.

Sistemik psikoterapinin kendine özgü yöntem ve teknikleri söz konusudur ve terapi sürecinde kullanılır. Bu yöntem ve teknikleri ile sistemik psikoterapi diğer terapi süreçlerine göre daha fazla uygulama çeşitliliği gösterir.

Sistemik bireysel psikoterapide hangi sorunlar üzerine çalışılır?

Bireysel psikoterapide depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi pek çok problemin yanı sıra; yalnızlık, ilişkisel problemler, motivasyon kaybı, stresle baş edememe, uyum ve geçiş zorlukları, cinsel problemler…. Özetle duygusal zorluklar, hayata yön veren önemli kararlarla ilgili yaşanan problemler gibi hayatınızda zorlanma yaratan ve değiştirmeyi düşündüğünüz pek çok problem bireysel terapinin çalışma konusu olabilir.

Bireysel Psikoterapinin Faydaları Nelerdir?

Sistemik psikoterapi sürecinde danışanla kurulan işbirliği ile danışanın hayatında baş edemediğini düşündüğü problemlerle baş edebilme becerisi kazanması, problemlere farklı açılardan bakılabilmesi, güç kaynaklarının farkında olunması ve güç kaynaklarının yaşanılan problemlerde kullanılabilmesi hedeflenir. Birçok danışan bireysel psikoterapi ile kendisini yalnız olarak daha rahat ifade edebilir. Psikoterapist bireysel terapide danışanına daha rahat odaklanabilir.

Bireysel Psikoterapi Ne Kadar Sürer?

Psikoterapi seanslarının süresi 60 dakika kadardır. Sistemik psikoterapi haftada bir seans olarak düzenlenir. Bazı durumlarda danışanın ihtiyacına göre farklı aralıklarla seans düzenlenebilir. Danışanın terapiye getirdiği problemle ilgili farkındalığı kazanması ve davranışlarına yansıtması danışandan danışana değişebilir. Ancak 6-20 seans arası bir süre genel olarak söylenebilir.

Terapistime Nasıl Güvenebilirim?

Psikoterapistin mesleki olarak en önemli sorumluluğu gizlilik ilkesi ile çalışmak ve uzmanlık sınırları içinde hizmet vermektir. Seans sürecinde konuşulanlar terapistle danışanın arasında gizli kalır. Sizin izniniz olmadan hiç kimse ile paylaşılamaz. Terapistiniz ilk seansta terapi kuralları ile ilgili terapist ve danışan sorumlulukları ile ilgili bilgi vermelidir.

Neden Terapi Desteği Almalıyım?

Yaşamımız boyunca pek çok problemle tek başımıza mücadele ederiz. Çevremizden destek alabildiğimiz durumlar da söz konusudur. Ancak  bazen mücadelemiz giderek güçleşir ve problemimizle baş edebilmek için kendimizi yeterince güçlü hissetmediğimiz durumlar söz konusu olabilir ya da kendi ormanımızda kaybolmuşuzdur ve probleme kuşbakışı bakmaya ihtiyacımız vardır. İşte böyle durumlarda terapi süreciyle objektif bir uzman gözü ile kendi ormanımızda yaşadığımız probleme kuşbakışı bakabilme imkanına sahip oluruz.

Yaşam Psikoloji Dünyası © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.